• Εκτιμήσεις Ακινήτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού

  Εκτιμήσεις Ακινήτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Η ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ παρέχει πιστοποιημένες υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων και παγίων σύμφωνα με τους κανόνες και τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα κατά TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations - European Valuation Standards (ΕVS), 8th Edition, 2016) και κατά RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors - valuation professional standards 2014, global edition).

Η δυναμική παρουσία της εταιρείας βασίζεται στη στελέχωσή της από έμπειρους και πιστοποιημένους εκτιμητές (εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου

Οικονομικών), την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων εργασίας, το ευρύ φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη Διαρκή Επαγγελματική Εκπαίδευση καθώς και την τεχνογνωσία και την αποτελεσματικότητα που διακρίνει τα στελέχη της .Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας διακρίνονται από εμπιστευτικότητα, αξιοπιστία και αντικειμενικότητα.

Ο τίτλος «Recognised European Valuer» (REV) και το διακριτικό REV, αποτελούν έναν αυστηρά ορισμένο δείκτη των προσόντων και της εμπειρίας του εκτιμητή με στόχο την αναγνώριση και τη διασφάλιση του επαγγελματικού επιπέδου του εκτιμητή προς τον πελάτη.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται στη λεπτομερή και τεκμηριωμένη μελέτη, τη χρήση πολλαπλών μεθοδολογιών και την υιοθέτηση ενός συστήματος αυξημένου ποιοτικού ελέγχου για την εξασφάλιση έγκυρων αποτελεσμάτων.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται με τρόπο καθ’ όλα εχέγγυο, άμεσο και οικείο, στην ελληνική, αγγλική, γερμανική, γαλλική, ιταλική, ρώσικη, σέρβικη, κινέζικη και τουρκική γλώσσα.

 

Πλεονεκτήματα Συνεργασίας:

 • Κάλυψη του συνόλου της Κρήτης με γραφεία σε Χανιά και Ηράκλειο.
 • Κάλυψη σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο με γραφεία του ομίλου ΔΑΝΟΣ σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρο και Βαλκάνια.
 • Ομάδα μόνιμων πιστοποιημένων εκτιμητών στην Κρήτη (του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας μας) εγγεγραμμένων στο μητρώο Υπουργείου Οικονομικών.
 • Υποστήριξη Υπηρεσιών της εταιρείας μας, από ομάδα μηχανικών, πολεοδόμων και δικηγόρων, του στελεχιακού δυναμικού της.
 • Δυνατότητα εκπόνησης μελετών μεγάλων χαρτοφυλακίων ακινήτων, ιδιωτικού και δημόσιου φορέα (π.χ. εκτιμήσεις Δ.Λ.Π. και Ε.Λ.Π.).
 • Διασφάλιση εγκυρότητας υπηρεσιών με διπλή υπογραφή (εκτιμητή και reviewer).
 • Ασφαλιστική Κάλυψη υπηρεσιών σε διεθνή ασφαλιστικό φορέα.

 

Αντικείμενα εργασίας και εκπόνησης μελετών:

 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Εκτιμήσεις παγίων & μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Έρευνα και ανάλυση κτηματαγοράς
 • Εταιρικές αγορές και συγχωνεύσεις
 • Είσοδος εταιρειών στο Χρηματιστήριο
 • Δικαστικές εμπειρογνωματεύσεις

Υπουργείο Οικονομικών – Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών


Η ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ επε είναι πιστοποιημένη εταιρεία και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών – Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Οικονομικών με αριθμό μητρώου 14.