• Έρευνα Αγοράς

    Έρευνα Αγοράς

Η ΔΑΝΟΣ-ΜΕΛΑΚΗΣ πραγματοποιεί κάθε εξάμηνο έρευνα για την κτηματαγορά της Κρήτης, ενώ αντίστοιχες έρευνες πραγματοποιούνται και από τη ΔΑΝΟΣ για την κτηματαγορά της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Κύπρου και της Σερβίας.

Οι έρευνες αυτές αποσκοπούν στην πληροφόρηση αναφορικά με την αγορά των οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων, καθώς και την πορεία της ελληνικής οικονομίας και του τουρισμού, αποτελώντας ένα χρήσιμο εργαλείο για ιδιώτες, εταιρίες, μέσα ενημέρωσης, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους επαγγελματίες του κλάδου.

Οι εξαμηνιαίες εκθέσεις παρουσιάζουν χρήσιμα στοιχεία όσον αφορά τους σημαντικότερους οικονομικούς δείκτες και τις τιμές πώλησης και μίσθωσης των ακινήτων, κάνοντας παράλληλα σύγκριση και με προηγούμενες περιόδους, προκειμένου να παρέχουν στους χρήστες μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις τάσεις της αγοράς.

 

Δείτε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της αγοράς στην Κρήτη: